Regjeringen har presentert en ny strategi for å få flere kvinner inn i fiskerinæringen. Politiske planer er vel og bra, men først og fremst handler det om vilje og holdninger. Da må organisasjonene ta en tydeligere rolle,