Hvordan kvinner behandles i fiskerinæringen er en gjenganger i våre spalter. Fiskerinæringens behandling av kvinner er ikke god reklame for næringen, når det er så lett å gjøre god satire av, som vi opplevde i NRKs Nytt på nytt i beste sendetid fredag kveld.

Dessverre får kvinner fortsatt skjellsord og slibrige kommentarer slengt etter seg på jobb. Dette skal vi gjøre noe med, Har Norges Fiskarlag sagt, og som Johan Golden sa: Det sa de for 30 år siden, for 15 år siden, for 10 år siden.

Heldigvis finnes det også de som blir behandlet med respekt av sine mannlige kolleger. Det er flott, men det tar ikke bort troverdigheten til dem som blir behandlet dårlig, og det tar ikke bort nødvendigheten av å gjøre noe for å skape trygge arbeidsplasser for både kvinner og menn. Det gjelder ikke bare om bord i båtene, men kan også forekomme i styre- og møterom på land.

Det ser ut som det er nødvendig å gjøre noe strukturelt for å få bukt med problemet.

Når medlemmer skal velges til ulike verv, er det ofte et krav at de skal ha andre tillitsverv i organisasjonene. Mangler de kvinnelige medlemmene slike verv, kan dét være det enkle svaret på den lave andelen kvinnelige medlemmer i styrer og utvalg.

I sommer spurte Eirin Roaldsen og Janita Arhaug om det kunne bero på en «følgefeil» når det ene styret etter det andre kun består av menn. Her er de inne på et viktig poeng. Den gode nyheten er at det går an å endre vedtekter. Det er det flust av eksempler på i historien. Hadde ikke vedtekter blitt endret, ville kvinner fortsatt ikke hatt stemmerett og kirken ville ikke hatt kvinnelige prester.

Kystfiskarlaget har endret sine vedtekter for styresammensetning til at valgkomiteen også skal sørge for kjønnsbalanse når de finner representanter til styrene, i tillegg til hensynet til geografi og type fiske/fartøygruppe.

I et leserbrev i Fiskeribladet utfordret Kystfiskarlaget salgslagene til å gjøre det samme. Gripe fatt i sine vedtekter for styresammensetning. Det tror vi er et godt råd.

Vi tror nemlig at problemet med må tas tak ifra toppen. Det har vist seg at å sette ned et utvalg, skrive en rapport og legge den i en skuff, ikke er nok.

La oss håpe at det virkelig kommer noe godt ut av regjeringens nye «Strategi for bedre likestilling i fiskeriene».

Og det er nok av tema å gripe fatt i. Ifølge Statistisk sentralbyrå var månedslønnen for fiskere i 2020 kroner 42.420 for menn og kroner 34.370 for kvinner. En følgefeil?