Myndighetene har konkludert med at det fortsatt skal være forbud mot å dumpe lusegift nærmere enn 500 meter fra reke- og gytefelt. Konklusjonene burde vært innlysende, og det er uforståelig at kravet i det hele tatt ble vurdert fjernet. Kunnskapen om slike giftutslipp gjør at føre var-prinsippet må slå inn. Det tyder derfor på at Fiskeridirektoratet har sovet i timen.

Det er knapp en uke siden det ble kjent at Fiskeridirektoratet ville fjerne 500 meters-regelen.