Myndighetene har konkludert med at det fortsatt skal være forbud mot å dumpe lusegift nærmere enn 500 meter fra reke- og gytefelt. Konklusjonene burde vært innlysende, og det er uforståelig at kravet i det hele