Problemer med å få tak i utenlandsk arbeidskraft gjør at regjeringen forenkler kombinasjonen av dagpenger og sesongarbeid i fiskeindustrien og landbruket. Arbeidsledige som tar seg jobb i fiskeindustrien kan føre halvparten av timene de jobber på meldekortet. Det betyr at de får beholde noe av dagpengene i tillegg til lønnen de får for å jobbe.

Med dette håper fiskeriministeren å få flere arbeidsledige nordmenn til å ta noen av de ledige jobbene.

Dagens regelverk med forhøyede satser for dagpenger gir en ledig eller permittert ansatt 80 prosent av lønnen under 3G (cirka 304.000 kroner) pluss 62,4 prosent av lønnen mellom 3G og 6G (cirka 608.000 kroner) i dagpenger.

Allmenngjort tarifflønn for en produksjonsmedarbeider i fiskeindustrien er på 189,30 kroner timen. Med et standardårsverk på 1.950 timer tilsvarer det en årslønn på 370.305 kroner. Fiskeribladet har tidligere belyst at det kan være mer å hente i dagpenger, enn å motta lønn som ufaglært i fiskeindustrien.

Enkelte arbeidsplasser har et stort forbedringspotensial

Denne vinteren har arbeidsforholdene i fiskeindustrien blitt nasjonal nyhet. Debatten om arbeidstidsbestemmelser, tariffavtaler og boforhold har ligget som et lite bakteppe, men har ikke nådd helt fram i diskusjonen om de helt nødvendige, utenlandske sesongarbeiderne, som i år blir utestengt på grunn av innreiseforbudet.

Kommentarfelt i sosiale medier har overgått hverandre i beskrivelser av late, velfødde nordmenn som ikke gidder å jobbe, men heller vil ligge på sofaen og få penger fra Nav. Det er godt mulig noen foretrekker nav framfor jobb, men industrien har også en jobb å gjøre. Det finnes fremdeles bedrifter med betydelige forbedringspotensial. Vi hører og leser om 12 timers vakter uten overtid, arbeidere stuet sammen på knøttsmå hybler og kalde, fuktige lokaler, med mye støy.

Anne Berit Aker Hansen, forbundsleder i Norsk nærings- og nytelsesmiddelforbund (NNN), som organiserer ansatte i fiskeindustrien, mener bedriftene bør anstrenge seg mer for å ansette folk som allerede er i Norge, i stedet for å «rope» om åpning av grensene for dem som egentlig skulle komme.

Det er forståelig at mottak som har hatt lojale arbeidere, år etter år, vil kjempe for at deres ansatte skal få komme i år også. Det er nok ikke lett å stå uten inntekt i land med langt dårligere støtteordninger enn vi har i Norge. Samtidig er vi enige med forbundslederen at disse arbeidsplassene bør gjøres mer attraktive, både for nordmenn og utenlandske arbeidere. Her har også fagbevegelsen har en jobb å gjøre med å sikre at norske tariffer følges av alle fiskemottak og norske arbeidsplasser.