Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen blir utfordret på å åpne for en kvotefleks i torskefiske, noe som kan gi kystflåten et bedre grunnlag å fiske på ut dette året. Det er