EU presser på for å få adgang til Svalbard-sonen, og har ifølge tidligere statssekretær Liv Monica Stubholdt begynt å sette spørsmålstegn ved hvordan Norge og Russland forvalter torskebestanden. At EU betviler bestandens bærekraft, kan ikke oppfattes som noe annet enn direkte uhørt. Er det noen som har forvaltet egne bestander dårlig er det EU. Å utfordre bestandsforvaltningen av torskebestanden, er direkte frekt.

Konflikten rundt Svalbardsonen har de siste månedene tilspisset seg, og ifølge Stubholdt skyldes EUs higer etter å få adgang til sonen det faktum