EU presser på for å få adgang til Svalbard-sonen, og har ifølge tidligere statssekretær Liv Monica Stubholdt begynt å sette spørsmålstegn ved hvordan Norge og Russland forvalter torskebestanden. At EU betviler bestandens bærekraft, kan ikke oppfattes som noe annet enn