Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran har fått sin første utfordring på om Støre-regjeringen vil stå ved løftene fra valgkampen om å prioritere kystfiskeflåten fremfor havfiskeflåten i fordelingen av torskekvoter.

Det bør være et enkelt valg for ministeren, som ikke bør bruke særlig mye tid på å fatte en beslutning.

Saken dreier seg om hvem av de to flåtegruppene som skal bære lettest bør i kvoteoverføringene som det er åpnet for til neste år. Norge og Russland ble enige om at 15 prosent av torskekvoten kan overføres. Fiskeridirektøren mener kystflåten bør få lov til å overføre mest til neste år.

Norges Fiskarlag og Fiskebåt mener mulighetene bør fordeles likt på flåtegruppene. Forskjellen mellom de to alternativene er at havfiskeflåten får overføre 13 prosent av sin kvote til 2022, etter fiskeridirektørens forslag, mot 15 prosent om overføringen skal fordeles likt på hav og kyst.

Det gjensto per uke 44 mer enn 100.000 tonn av den norske torskekvota. Vanligvis pleier store gjenstående kvoter å være et større problem for kystflåten enn for havfiskeflåten, som kan følge torsken der den vandrer hele året.

Havfiskeflåten har derfor ofte presset på for en refordeling av kvotene på tampen av året, og har brukt dette som argument for trålernes og autolineflåtens berettigelse. Ikke i år. Nå vil de ha mer av kvotene med seg til neste års fiske, etter et vanskelig fangstår også for denne flåtegruppen.

At valget mellom de to alternativene bør være enkelt for fiskeri- og havministeren, kan knyttes til følgende forhold; – Som sagt er prioriteringen av kystflåten noe både Ap og Sp flagget høyt i valgkampen. Dernest er trålerne og autolineflåten de som kan klare å fiske mest av kvotene sine i år, noe fiskeridirektørene også påpeker i sitt saksfremlegg på det nylig avholdte reguleringsmøtet.

Sist, men ikke minst, har ministeren fått servert et opplegg på sølvfat som peker direkte på løftene regjeringspartiene har gitt. Velger Skjæran en annen løsning, vil han møte kritikk fra partiene på venstresiden, og hån fra partiene til høyre.

I reguleringsmøtet fikk fiskeridirektøren støtte fra Norges Kystfiskarlag for sitt anbefalte alternativ. Norges Fiskarlag mente alle fartøyer bør kunne overføre 15 prosent av sine kvoter til 2022. Fiskarlagets forslag er beregnet til å overføre 6700 tonn fra kyst til hav, der halvparten av tapet rammer åpen gruppe.

At Fiskarlaget ikke prioriterer åpen gruppe, er ikke overraskende, men at de også vil ofre 3000 tonn fra lukket gruppe, er mindre forståelig. For Fiskarlaget burde den fleksibiliteten som fiskeridirektøren åpnet for, vært en kjærkommen anledning til å vise at de også ivaretar interessene til den mindre flåten.