Norsk sjømatnæring er redd norsk fisk taper kampen om markedene, og vil at regjeringen skal prioritere sjømat fremfor landbruket i forhandlingene om en frihandelsavtale med Storbritannia. Det er på tide å sikre norsk sjømat langt bedre markedsadgang. Dette