Fiskeforbruket blant nordmenn øker igjen, til tross for korona, stengte hoteller og restauranter. Utviklingen er positiv, både for folkehelsen og for sjømatnæringen, men trenden er trolig mer en konsekvens av tilfeldigheter enn målrettet jobbing. Bransjen har i årevis mislyktes i jakten på