Norges Fiskarlag, som en bred organisasjon for fiskerne, hører snart historien til. Dette er tragisk for en næring som sårt trenger å stå sammen. Oppsplittelsen som er i ferd med å skje, vil for alvor marginalisere den politiske innflytelsen til landets fiskere. Vi tør ikke tenke på hva som skjer når kampen om havarealene spisser seg til. Uten en sterk stemme vil landets fiskere bli overkjørt. Det er underlig å registrere at verken lokallagsledelsen eller den sentrale ledelsen forstår rekkevidden av sine handlinger.

Denne uken har splittelsen i Norges Fiskarlag tatt en ny vending. I Fiskarlaget nord vil de etablere en ny kystfiskeorganisasjon, KystNor, mens ledelsen i Trondheim med Kjell Ingebrigtsen i spissen står handlingslammet og ser på. Konsekvensene av farsen som nå utvikler seg vil bli dramatisk.

Det bør ikke komme overraskende på noen at fiskerne i nord tar affære og danner et alternativ til Fiskarlaget. De har tidligere varslet sin exit fra Fiskarlaget, og slik sett følger bare Roger Hansen og hans soldater opp tidligere vedtak. Det mest underlige er vel at dette kommer overraskende på formann Ingebrigtsen.

Vi har tidligere ment at Ingebrigtsen virker å være nærmest handlingslammet i denne saken, og spurt hvorfor ikke han har vært langt mer proaktiv for å hindre oppløsningen. Det spørsmålet er dessverre betimelig å stille på nytt. Pressemeldingen som kom fra Norges Fiskarlag etter bekjentgjøringen av KystNor avslører dessverre en sentral-ledelse helt uten evne til å ta grep.

Kjell Ingebrigtsen går om seks måneder av som leder i Norges Fiskarlag, og vil etterlate seg en organisasjon i full oppløsning. Går KystNor ut av Fiskarlaget, vil moderorgansiasjonene sitte igjen med færre en tredjedel av landets fiskere som medlemmer. Fiskebåt vil trolig få enda større makt, men aktørene i næringen i sin helhet er så splittet at fiskernes interesser kan bli overkjørt.

I tiden fremover vil mange fiskeripolitiske spørsmål bli aktualisert. Dessuten vil fiskernes posisjon overfor andre bransjer utfordres. Når næringen er delt opp i minst tre ulike organisasjoner, blir det svært lett å spille dem ut mot hverandre slik at ingen til slutt blir hørt. KystNor kommer trolig til å snakke veldig høyt, men vi tviler på om blir hørt noe mer utenfor Fiskarlaget enn innenfor. Konflikten får kun en taper, og det er fiskerne selv.