Denne uken samles toppene i Norges Fiskarlag til årets landsmøte, og et av hovedpunktene blir valget av ny leder. Foreløpig har ikke valgkomiteen gjort kjent sin innstilling, men Carl Aamodt fra Søgne, Geir Magne Røys fra Bremanger og Kåre Heggebø fra Sunnhordland peker seg ut. Uavhengig av hvem som velges, blir den viktigste jobben å forene en splittet organisasjon.

Det har blåst kraftig rundt Norges Fiskarlag de siste årene, og det er spesielt fremtidig struktur som har skapt konflikter. På landsmøtet for to år siden ønsket ledelsen i Fiskarlaget en tredeling av makten mellom Fiskebåt, Nord-Norges fiskarlag og Sør-Norges fiskarlag. Det har skapt mye vondt blod.

Nå ser det likevel ut som om dette blir en realitet, men det har ikke skjedd uten sverdslag. Konsekvensen har vært en rekke utmeldinger og tilspisset konflikt mellom kystfiskerne i nord og storrederne i sør. Og uroen er ikke over. Det ulmer fremdeles under overflaten.

Mye av kritikken går mot at dagens ledelse oppleves som både arrogante og lite inkluderende. Når en ny ledelse nå skal velges blir det viktig å samle fløyene. Vedkommende må i langt større grad lytte til hva de ulike partene mener, enn det tilfellet har vært de siste årene. En ny leder har derfor en stor og viktig jobb foran seg.

En annen konflikt som garantert vil sette sitt prege landsmøtet, er hvordan kvinner i bransjen behandles, og hvordan Fiskarlaget i altfor lang tid har lukket øynene for den trakasseringen som har skjedd. Det hjelper ikke med all verdens planer, uten at de følges opp med konkrete handlinger.

Kvinnene har heller ikke noen posisjoner i organisasjonen, slik at det er menn i alderen 50–65 som styrer og bestemmer alt. Dette ble veldig synlig da organisasjonen skulle sette ned et nytt utvalg som skulle forme organisasjonens fremtid. Ikke en eneste kvinne var med. Her må det tenkes nytt.

Den nye lederen har med andre ord en gigantisk jobb foran seg. Ikke bare må vedkommende skape fred og harmoni i organisasjonen, men også bygge opp i igjen tilliten utad – både i næringen og i resten av samfunnet. Fiskarlagets posisjon i det offentlige rom er kraftig svekket. En ny leder må også forstå at han representerer mer enn bare Fiskarlaget. Han er i realiteten hele næringens ansikt utad.