Denne uken begynte sonderingen mellom Ap, SV og Sp for å danne ny regjering. Spørsmålet er om det er mulig å forene høyresiden i Senterpartiet med SV om en felles plattform. Den delen av sjømatsektoren som håper på mest mulig stabilitet, bør kanskje sette sin lit til at Sp fortsetter å stritte imot en SV-deltagelse.

En av de store sakene i fiskerinæringen i høst har vært kvotefordelingen mellom kyst- og havflåten. Mens SV, og deler av venstresiden i Ap, ønsker en omfordeling til kystflåten, er de med makten i Sp nøkterne og vil opprettholde balansen i flåten. Unntaket er den frittalende Geir Adelsten Iversen (Sp), men det er lite trolig at han vil få noen markant innflytelse på den nye fiskeripolitikken. Til det har han et for snevert ståsted.

Vi tviler på at det blir de store endringene i kvotefordelingen, selv om det kanskje kan bli symbolsk flytting av kvoter. I dette perspektivet er det interessant å se det som skjer i torskefisket i år. På grunn av store kvoter, koronakrise og mye uvær klarer ikke den minste flåten å ta kvoten. Det gjenstår 18.000 tonn for sjarkflåten, og flere ønsker å overføre kvote til neste år.

Totalt står det igjen 137.975 tonn torsk av årets kvote. Slik avtalene er nå, kan rundt 39.000 tonn av årets totalkvote på torsk overføres til 2022. Det betyr at flåten må ta 100.000 tonn frem til nyttår. Det er svært mye fisk som skal opp av havet.

Trålflåten har omtrent halvparten, og det skal mye til for at flåten i sin helhet klarer å ta hele kvoten. Dersom sjarkflåten ikke får lov å overføre mer til neste år, blir det fort et spørsmål hvem som skal ta fisken i år. Må de store inn og overta?

Det er sunt at politikerne gjennomgår kvotepraksisen, men vi er skeptisk til store endringer som vil rokke med de lange linjene i fiskeripolitikken. Utfordringene med årets kvote kan vi selvsagt forklare med et urolig år, men det viser likevel at kvotefordeling ikke er så enkelt som enkelte vil ha det til.

Det vil ennå gå noen uker før en ny regjering er på plass, og først da vet vi hvem som blir minister og hva slags politikk som skal føres. Uansett tror vi ordet stabilitet vil være helt fremtredende også i den nye fiskeripolitikken.