Heller ikke i 2021 klarte gubbeveldet i Norges Fiskarlag det resten av det norske samfunn har klart, nemlig å bidra til likestilling. Ikke en eneste kvinne ble valgt inn i det nye landsstyret. Pinlig og parodisk. Det er betegnelsene som må brukes på innsatsen for å skape kjønnsbalanse.

Diskusjonene om bedre kvinnerepresentasjon er ikke ny. Det har lenge kommet fagre ord om bedre tider fra både leder og nestleder, men da nominasjonsprosessen var gjennomført var alle lovnadene glemt. Og når lederen av valgnemnda bortforklarte pinlighetene var det direkte vondt å høre på.

Av de 56 landsstyredelegatene, 14 medlemmer og 42 vararepresentanter, er det én kvinne med. Én kvinne! Mens det jobber fire prosent kvinner i næringen, er representasjonen i Fiskarlaget 1,7 prosent. Vi sier som tidligere statsråd Lisbeth Berg-Hansen: – Dere må fremstå som en organisasjon av den tida vi er i nå. Dere må representere mangfoldet.

Er det noe Fiskarlaget ikke gjør, så er det å representere mangfoldet. Organisasjonen er blitt en kjempe på leirføtter. En dinosaur som ikke evner å fornye seg. Mennene styrer og kvinnene neglisjerer. Vi vil faktisk påstå at det er viljen som mangler. Gubbene vil ikke ha kvinnene med.

For hadde mennene ønsket mangfold, hadde de fått det til. Da hadde de ulike regionlagene og Fiskebåt nominert kvinner. Og hadde det vært noe tak i valgnemnda, hadde de sendt nominasjonene tilbake og krevd bedre representasjon. Men den gang ei.

Det ironiske er at Fiskebåt-ledelsen understrekte at 25 prosent av delegatene på landsmøtet var kvinner. Men hvorfor var ingen av dem nominert til en posisjon? Det ble enda verre da valgnemnda, og noen febrilske tillitsvalgte, noen timer før deadline i panikk prøvde å skaffe til veie én kvinne. Ordet flaut er ikke i nærheten av å være dekkende.

Det nytter nemlig ikke å si at en ikke fant aktuelle kandidater. Vi tror ikke en gang de har prøvd. Da Fiskarlaget Nord kom med benkeforslaget på én kvinne, ble det tilslutt bare latterlig. Krampeforsøket lover heller ikke godt for samarbeidet i det fremtidige Nord-Norges fiskarlag.

Men én ting har Fiskarlaget lyktes med; og det er peke nese til halvparten av den norske befolkning og si vi vil ikke ha dere med. Dere er i alle fall ærlige.