Seks ordførere i nordnorske kommuner som har fiskeindustri med leveringspliktige trålere, har fremmet tre konkrete forslag til hvordan leveringsplikten kan bli mer enn bare en plikt til å tilby fisk. Forslagene bør vekke et politisk engasjement for endelig å