Nå som julefreden senker seg er det trist å lese om byråkratene i Fiskeridirektoratet som kan komme til å hindre at Henrik Myklebust (13) får en fot innenfor fiskerinæringen. Hans fiskeriaktivitet er avhengig av dispensasjon for å drive med kaisalg, men det nekter myndighetene ham. Unge Henrik passer ikke inn i byråkratenes A4-virkelighet.

Fiskeribladet forteller i dag historien om 13-åringen Henrik som har drevet som hobbyfisker, med mål om å bli fisker på heltid. Fangsten selger han ved kai, for på den måten tjene opp penger for en fremtid på havet. I høst varslet imidlertid Fiskeridirektoratet at det fra 1. januar 2022 vil komme nye krav for fritidsfiskere som skal drive med kaisalg.

For å få registrert seg i kjøperregisteret og få en slik tillatelse, må fritidsfiskere også være registrert i Foretaksregisteret og Enkeltmannsregisteret. Problemet er at Henrik og hans jevnaldrende ikke er gamle nok for det. Dermed mister de også muligheten til å drive med kaisalg.

Denne forskriftsendringen er et grelt eksempel på hvordan offentlige myndigheter lager lover uten at de helt forstår konsekvensene av det de gjør. Uttalelsene fra direktoratet underbygger også dette. Det burde vært nokså enkelt å umiddelbart skåret igjennom og lagt til rette for at både 13- og 15-åringer kunne få selge ved kai. Men det skjer altså ikke.

Mange fiskere føler at Fiskeridirektoratet er blitt en etat som har som mål å gjøre hverdagen for norske fiskere surest mulig. Dette er trist, men eksempelet med Henrik underbygger et slikt verdensbilde. Det bør både den nye fiskeriministeren og den nye toppsjefen i direktorat ta inn over seg.

For det første må ansvarlige myndigheter sikre at ungdom får drive med fiske, og ikke stoppes fordi noen overivrige jurister mener at det kun er paragrafene som skal styre verden. Altfor ofte opplever vi at reglene endres uten at en ser konsekvensene av det. Dette er slikt tilfelle, og vi forventer at statsråd Bjørnar Skjæran skjærer igjennom og ordner opp.

Samtidig illustrerer denne saken at ledelsen i direktoratet må gå i seg selv, og spørre hvem de er til for. Fiskeridirektoratet ødelegger sin egen legitimitet når de gang på gang vedtar regler som strider mot all sunn fornuft. Dessverre skjer slike vedtak altfor ofte på kontorene i Bergen.