Sjelden har mulighetsrommet til å ta politiske grep for å sikre økt bearbeiding av fisk på land vært bedre enn nå. Det krever imidlertid at politikerne tar aktive grep, som store deler av flåteleddet trolig vil være uenige i. Det er viktig med en langsiktig fiskeripolitikk som sikrer rammevilkårene for landindustrien, og ikke bare en politikk som fiskerne profiterer på.

Tidligere i vinter la Katrine Tveterås-utvalget frem sin rapport om grønn bearbeiding i Norge. I den foreslo utvalget 32 tiltak, som kunne bidra positivt for å sikre økt verdiskapning på land.