Fiskerne fortsetter å krangle om makt og posisjoner, og de siste ukenes stridigheter tyder på at Norges Fiskarlag er helt på bristepunktet. De to lagene i nord henholdsvis skyter på hverandre, mot Fiskebåt og mot andre medlemmer, uten at den sentrale ledelsen i Fiskarlaget i Trondheim evner å roe gemyttene. Dessverre har Fiskebåt-leder Jonny Berfjord helt rett i at alt bråket er i ferd med marginalisere posisjonen til organisasjonen.

Konfliktene i Norges Fiskarlag er i ferd med å utvikle seg til en farse for åpen scene. Det går knapt en dag uten at vi kan lese om nye stridigheter, enten i nord, mellom ulike flåtegrupper eller mellom ulike lokallagsmedlemmer. Hovedorganisasjonen, med leder Kjell Ingebrigtsen i spissen, mener at de ulike partene må ordne opp på egen hånd. Den defensive holdningen skaper hverken tillit eller bidrar til bedre samarbeidsforhold.

Konflikten har i realiteten vart siden før sist landsmøte, da en tredeling av makten mellom et lag i nord, et i sør og Fiskebåt først ble vedtatt, men siden skrotet av fiskerne i Nordland. Bakgrunnen var at fiskerne i Nordland mente de ville miste makt med en slik tredeling. Kollegene lenger nord delte ikke denne oppfatningen.

Siden har det vært gjort ulike forsøk på å finne frem til nye løsninger, men nå kan det virke som om konflikten har tilspisset seg. De ulike aktørene har gravd seg ned i skyttergravene, og slenger ut påstander og personbeskrivelser som bare skaper mer ondt blod. Norges Fiskarlag trenger ikke eksterne fiender til å ødelegge for seg selv. De har nemlig rikelig av medlemmer som bidrar til det.

Vi forstår skepsisen til å gi mer makt til de største, og de kritiske røstene mot å gi stor kyst mer makt gjennom dobbeltmedlemskap i lokallagene og Fiskebåt. Samtidig er vi helt enige med dem som mener at alt bråket rundt organisasjon og struktur i realiteten bare vil ende med en taper; nemlig Fiskarlaget selv.

I dag er det cirka 11.000 fiskere i Norge, og rundt 4000 av dem er organisert i Fiskarlaget. I tillegg er cirka 700 med i Norges Kystfiskarlag. Dersom de rundt 1000 medlemmene i Fiskarlaget Nord gjør alvor av å gå ut av organisasjonen står aktørene igjen med et Norges Fiskarlag strippet for makt.

Det er derfor oppsiktsvekkende å lese uttalelsene til Kjell Ingebrigtsen, som mener de to lagene i nord må ordne opp seg imellom. Han burde i stedet tatt en aktiv rolle og bidratt til megling og forsoning. Dagens passivitet vil ikke bare svekke Fiskarlagets posisjon i næringen, men også organisasjonens politiske rolle i samfunnsdebatten. Ingebrigtsen burde derfor reist kysten rundt for å finne en omforent løsning som kan bidra til å holde laget samlet.