Stadig flere unge velger en blå fremtid, og søkertallene til de marine utdannelsene både på videregående og høyere utdannelse skyter i været. Det viser med all tydelighet at sjømatnæringen er i vinden, og at bransjen har klart å selge seg inn blant