Forlenget jernbane fra Bodø til Tromsø kan bli en av de store politiske sakene før stortingsvalget i høst, men spørsmålet er om det ikke er mye bedre å legge til rette for mer transport på sjøen fremfor å bruke 120 milliarder av kroner på å bygge en jernbane svært få får nyte godt av. Det vil være langt bedre for landsdelen i å ruste opp samferdsels-strukturen i distriktene og til sjøs.

Nord-Norge-banen har lenge vært en viktig symbolsak for en del høyrøstede stemmer, spesielt i Tromsø.