Det nye året har startet med fortsatt stor usikkerhet knyttet til hva året vil bringe av muligheter og hindringer etter at britene har kommet til enighet med EU om en brexitavtale. Usikkerhet er også