Politiet vurderer den omfattende fiskekriminaliteten som et betydelig problem, både globalt og nasjonalt. Dette har bidratt til at mange viktige kommersielle bestander er sterkt overbeskattet og står i fare for å kollapse, frykter etaten. Det var på tide politiet adresserte problemene der