Norge er på bunn-nivå når det gjelder eksport av varer og tjenester, noe som får både LO og NHO til å rope varsku. Det har knapt vært eksportvekst fra Norge de siste 13 årene. Det viser at de folkevalgte har feilet i arbeidet med å styrke de eksportrelaterte næringene. Handelsavtalen med britene er et eksempel på dette, da Norge sa nei til 1,5 milliarder i eksportvekst. Nok en gang tapte eksportnæringene.

Konsulentselskapet Menon presenterte nylig en rapport som tar for seg utviklingen til eksportnæringene. Den slår fast at norske bedrifter eksporterte for 1100 milliarder kroner i 2020. Om lag 100 av disse milliardene var knyttet til sjømateksporten. Olje og gass står for brorparten.

Norsk eksport legger grunnlag for én av fem arbeidsplasser her i landet, eller rundt 560.000 sysselsatte. Dette er et bevis på hvor utrolig viktig eksportbedriftene er for verdiskapingen og sysselsettingen i Norge. Og for landets skatteinntekter.

Rapporten slår fast at det var god fart i eksporten fra årtusenskiftet og frem til finanskrisen i 2008. I denne perioden ble eksporten doblet, men siden har det vært bom stopp i veksten. Fra 2008 har eksportveksten vært tilnærmet ikke-eksisterende. Det bør bekymre flere enn enkelte politikere og næringslivsledere.

En av dem som roper høyest er leder i Sjømat Norge, Geir Ove Ystmark. Han mener politikerne må satse mer på eksportnæringene. Han krever blant annet sjømatbransjen ikke må skattlegges tøffere. Han ønsker flere muligheter på kysten samt å utvikle bransjen ytterligere. Dessuten vil han ha færre handelshindringer.

Det er ikke vanskelig å si seg enig med Ystmark i kravet om bedre rammevilkår for kystnæringene, men dessverre ser det ikke ut som om det er like enkelt å nå igjennom politisk. Fremdeles er flertallet av landets folkevalgte fremdeles mer opptatt av å skjerme landbruksinteressene enn å utvikle kystnæringene.

Vi forstår frykten for økt skatt. I forrige uke ble det nye skatteutvalget satt ned, og skattlegging av fiskeri og havbruk vil være sentralt i gruppens arbeid. Alt tyder på at tøffere skattekrav for fiskere og oppdrettere vil bli aktualisert. Dette vil dessverre ikke bedre vilkårene for eksportnæringene.