Ansettelsesprosessen av forsvarsminister Frank Bakke Jensen (H) som ny fiskeridirektør stinker. Solberg-regjeringens ettermæle vil bli preget av en ansettelse til en offentlig embedstilling preget av kameraderi. Det gjør ikke saken noe bedre av at alt holdes hemmelig.

Helt siden ansettelsen av ny fiskeridirektør i fjor høst ble kjent, har media rullet opp nye kritikkverdige sider ved prosessen, og det blir tydeligere og tydeligere at ikke alt har foregått som det burde. Bakke Jensen har også gang på gang måttet gå tilbake på tidligere uttalelser.

Regjeringen har samtidig prøvd å holde det meste rundt selve ansettelsen unna det offentlige rom. Dette er også noe Erna Solberg & Co har fått kritikk for. For bare noen uker siden kom det frem at Sivilombudsmannen mente det ikke var grunn til å holde forsvarsminister Frank Bakke-Jensens navn hemmelig på søkerlisten.

– Rollen som statsråd er ikke i seg selv tilstrekkelig for at slike særlige grunner foreligger, uttalte sivilombudsmann Hanne Harlem. Samtidig har ikke Sivilombudsmannen villet gi innsyn i dokumentene i saken, og Fiskeribladet fikk før helgen avslag på innsyn i dokumentene i ansettelsesprosessen. Dermed bidrar heller ikke Sivilombudsmannen til mer åpenhet, noe vi stiller oss sterkt kritisk til.

Flere synsere har ment at stillingen burde vært utlyst på nytt. Det tviler vi på kommer til å skje, men håpet er likevel at både dagens og kommende regjeringer innser at slik ansettelsespraksis og hemmelighold ikke ikke er bra. Åpenhet rundt slike ansettelser er svært viktig.

Partimotstandere mener samtidig dette er en ren politisk ansettelse, noe de har helt rett i. Det er imidlertid ikke noe nytt, og noe alle partier har gjort. For eksempel ble tidligere Ap-politiker Olav Akselsen sjøfartsdirektør. Forskjellen var at han sto på den offentlige søkerlisten, og at han ikke var statsråd da han søkte.

Dessverre virker det som at denne type håndtering av offentlighetsloven bare er blitt verre med dagens regjering. Åpenhet rundt rekruttering av toppjobber er en styrke ved vårt samfunn. Det handler om tilliten til embete, sikre at de riktige personene fås til de riktige stillingene og at allmennheten kan etterprøve vurderingene. At regjeringen ikke tar så nøye på dette, er ikke til det beste for demokratiet.

Bakke Jensen liker å gi inntrykk av at han kjenner sjømatnæringen, og med hans bakgrunn gjør han nok også det. Med ansettelsen frisk i minne blir det ikke enkelt for høyrepolitikeren å begynne i den nye jobben, og vi forventer langt mer åpenhet i direktoratet enn det hans praksis har vært i denne saken.