Både landets fiskere og ansatte i sjømatnæringen er som «folk flest», og var lovet en bedre hverdag med den nye regjeringen. Det kan imidlertid se ut som om ikke alle vil få det bedre i 2022. Galopperende strømpriser, kombinert med høyere skatter, avgifter og varslede renteøkninger, vil gjøre hverdagen langt trangere økonomisk.

Fjoråret var fantastisk for hele norsk sjømatnæring. Til tross for pandemien og nedstenginger var det knapt noen som ikke tjente penger. Men nå kan Omikron-spredningen bremse sjømatsalget, og nye nedstenginger i de viktige sjømatmarkedene kan bli problematisk. 2022 ser derfor ikke så rosenrød ut som mange trodde for bare noen få uker siden.

Også privatøkonomisk kan 2022 bli et tøft år. Det til tross for at den rødgrønne regjeringen, som tiltrådte i oktober, lovde det stikk motsatte. Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) har lenge vært tydelig på at «folk flest» skulle få det bedre, noe den nye fiskeriministeren også gjentok på landsmøtet til Norges Fiskarlag i november.

Da snakket Bjørnar Skjæran (Ap) til fiskerne som om også de var som «folk flest», og påpekte at næringen skulle nyte godt av den nye regjeringens politikk. Løftet om bedre tider er imidlertid i ferd med å bite Støre, Skjæran & Co bak.

«Folk flest» har de siste månedene nemlig fått økte levekostnader, og regjeringens politikk har ikke motvirket dette. Tøffere formuesbeskatning for både næringslivet og privatpersoner, kombinert med generelt økt skattetrykk for høytlønnede, var varslet. Men nå øker også andre kostnader. Blant annet har strømprisene løpt løpsk.

«Folk flest» kan forvente tre ganger så høye strømregninger nå i januar, sammenlignet med tidligere år. Dette slår inn på den enkeltes privatøkonomi, men vil også få dramatiske konsekvenser for svært mange bedrifter. Samtidig har sentralbanksjefen hevet renten, og ser for seg ytterligere renteøkninger utover året. Det igjen kan få negative konsekvenser for kronekursen. Det kan slå ut på sjømatsalget.

Dermed tyder alt på at 2022 vil bli et langt tøffere år økonomisk enn det mange hadde spådd. Dette vil ikke bare få konsekvenser for den enkeltes lommebok, men også for konkurransesituasjonen for landets sjømatbedrifter. Det lover ikke godt.