Fiskeindustrien ønsker å leie laksekonsesjoner for å sikre helårig drift. Forslaget får støtte i deler av det politiske miljø, mens spesielt Sjømat Norge er negativ. De frykter nye skjønnhetskonkurranser, og mener det vil undergrave dagens vekstregime. Kritikken er underlig når samme organisasjon kritiserer politikerne for å tenke for lite helhetlig i villfisknæringen.

Utgangspunktet for saken er en forespørsel fra hvitfiskaktøren Primex i Vesterålen, som fikk avslag på sin søknad om å leie laksekonsesjoner fra staten. Bedriften tror laksekonsesjoner kan bidra til å sikre helårige arbeidsplasser.