Fiskeindustrien ønsker å leie laksekonsesjoner for å sikre helårig drift. Forslaget får støtte i deler av det politiske miljø, mens spesielt Sjømat Norge er negativ. De frykter nye skjønnhetskonkurranser, og mener det vil undergrave dagens vekstregime. Kritikken er underlig når samme organisasjon kritiserer