95 prosent av norsk fiskeripolitikk handler om flåteleddet. Fiskeindustrien nevnes stort sett bare i festtaler, og det er få eller ingen som bryr seg om hva som skjer med aktiviteten på land, mener industribyggerne Arne Hjeltnes og