De nye sporings- og rapporteringskravene for fiskeflåten skaper voldsom temperatur blant fiskerne, og vi har full forståelse for frustrasjonen som nå sprer seg. Stadig nye rapporteringskrav er utfordrende for den minste flåten, men samtidig tror vi også fiskerne må innse at kontrolltiltakene framover blir mer digitale enn fysiske. Samtidig bør fiskerimyndighetene vise en langt mer ydmykhet i denne saken. Deres arrogante tilnærming skaper dessverre bare flere konflikter.

De nye kontrollkravene som delvis er innført, og som vil bli innført for fullt fra årsskiftet, er den store snakkisen i flåten for tiden.