Vårens koronakrise kan fort endre rammevilkårene for enkelte sjømatprodusenter. Både hotell- og restaurantmarkedet har forsvunnet i løpet av våren, og skal fiskeselgerne få unna produktene må de tenke nytt. Mer bearbeiding og mer produksjon av porsjonspakninger for forbrukermarkedet vil tvinge seg frem som den beste løsningen. Norsk sjømatbransje kan på den måten gripe muligheten for å øke markedsandelene ute.  

Fiskeribladet og IntraFish arrangerte i slutten av mai et webinar om koronakrisens konsekvenser for sjømatnæringen. En konklusjon sjømatråd-utsending Bjørn-Erik Stabell kom med var at det var i forbrukermarkedet mulighetene lå. Han så nemlig for seg at det ville ta lang tid før søreuropeerne vil sette seg ned på restaurantene igjen, og at det derfor var i dette segmentet innsatsen må rettes.

Fiskeribladet omtalte for noen uker siden også satsingen til Hofseth, som nettopp hadde snudd seg mot dette markedet. Mens det har vært en stagnasjon og litt nedgang i eksporten av fersk hel laks i år, har eksporten av laksefileter økt. Hofseth står for halvparten av produksjonen av foredlet laks.

Hofseth har bare fem prosent av den totale lakseproduksjonen i Norge (60.000 tonn), men står likevel for halvparten av laksen som foredles. Fisken går til butikk, og når dermed rett til forbruker. Det er spennende satsing, og viser at det er fullt mulig å jobbe seg opp i dette markedet om viljen er der.

Regjeringen bør bruke koronakrisen for å få aktualisert toll på bearbeidede produkter igjen.

Her hjemme er det ikke mange selskaper som retter seg mot forbrukermarkedet, unntak er nesten bare Lerøy Seafood og Insula. De fleste andre er råvareleverandører til Europa, og den bearbeidingen som foregår skjer innenfor EUs grenser. Med dagens tollregime er det forståelig, men det kan knapt være en bra utvikling for norsk næringsliv. Koronakrisen bør derfor føre til økt søkelys på den høye bearbeidingstollen inn i Europa. 

Dette er en kamp blant annet Sjømat Norge har kjempet, dessverre uten resultat. De har tidligere uttalt at de ved reduserte EU-toll kan flagge hjem tusenvis av arbeidsplasser. Det er på tide organisasjonen henter frem igjen denne saken? Næringen i sin helhet bør bruke koronakrisen til presse regjeringen i tollsaken.

 I dag er det 13 prosent på bearbeidet laks, mens det er enda høyere på bearbeid pelagisk fisk. Fisk som knapt er skåret i slipper imidlertid inn i EU knapt uten toll. Eksempelvis har ubearbeidet laks to prosent toll. EU ønsker uansett norsk fisk, og det er derfor ingen grunn til ikke å få gjort noe med tollnivået.