Vinterfisket var prega av god tilgang, gode fangstar og rekordprisar i mange fiskeslag. Dei fleste samfunn