Lørdag 7. desember avholdt Brødrene Holm AS sitt årlige julebord for mannskapet på «Dyrnesvåg» med følge. I den anledning ble det i forkant markert at to av mannskapet hadde jobbet om bord i lang tid.

Stuert, fisker og ikke minst bøtekyndige Terje Holm mottok medalje fra lang og tro tjeneste fra «Det kongelige selskap for Norges vel». En utmerkelse som det kan søkes om utdelt etter 30 år i samme bedrift, ikke nødvendigvis sammenhengende lenger.

Terje har til sammen 38 år om bord i tre utgaver av Dyrnesvåg. De siste 30 år sammenhengende.

Han har ingen umiddelbare planer om å bli pensjonist.

Takket «feskarkjærringene»

Annenmann som ble viet ekstra oppmerksomhet denne kvelden var skipper Karle Jostein Holm som mottok klokke for 25 år i rederiet, foruten noen turer i oppveksten nå og da.

Holm begynte som styrmann i oktober 1994, ble etter noen år skipper og fra 2013 bas da Arne K. Holm gikk i land.

Nestor i Brødrene Holm, Kåre Birger Holm, benyttet også anledningen til å takke «feskarkjærringene» som er en forutsetning for at karene kan drive sjøen og passe hus hjem og barn.

HEDRET: Fra venstre: Arne K. Holm, Karle J. Holm, Terje Holm, Kåre B. Holm om bord på «Dyrnesvåg». Foto: Vidar Holm

Stort jubileum

Brødrene Holm kan i 2020 markere 90 årsjubileum.

Brødrene Nils, Johannes og Karle Holm kjøpte i 1930 et nybygg på 45 for som fikk navnet Agder og drev hovedsakelig småkvalfangst og drivgarnsfiske etter sild.

Snurpenot som har vært hovedbeskjeftigelsen opp igjennom startet de med i 1943 på Viktoria, som man også drev kvalfangst og senere hjelping med på sildefiske.

Fiske og fangst ble også drevet med leide fartøy i tillegg til båten Brattvær som var i eget eie.

Den første Dyrnesvåg ble innkjøpt fra Holland i 1955. Allerede da en gammel dame på 54 år.

Kvalfangst ble også drevet med denne i tillegg til snurpenotfiske og etter hvert tråling etter tobis fra midten på 70 tallet og stavsild fra 1981.

Dagens Dyrnesvåg er den tredje i rekken og er bygget i 1999. Rettigheter er ringnot, nordsjøtrål og stavsildkonsesjon.

Hva som blir neste fiskeri av sild, lodde eller stavsild etter jule og nyttårsfeiring gjenstår å se.