Det har den siste tiden vært flere saker hvor unge kvinner står frem med historier om trakassering om bord i fiskefartøy. Skal vi lykkes med å rydde opp i dette, må rederiene stille tydelige krav til alle ansatte, og kravene må følges opp.

Målet må være å bygge en kultur og rutiner hvor alle ansatte behandles med respekt og likeverd.

Audun Maråk, adm. dir Fiskebåt. Foto: Kjersti Sandvik

Den havgående fiskeflåten har mange kvinnelige fiskere og andre medarbeidere. De er en viktig ressurs, som i tillegg bidrar positivt til arbeidsmiljøet om bord i fartøyene.

Fiskebåt har som organisasjon for den havgående fiskeflåten nulltoleranse for trakassering, herunder seksuell trakassering og trakassering på grunn av kjønn, om bord på sine medlemsfartøy.

Fiskebåt har bedt våre medlemmer om å utarbeide bedriftsinterne rutiner for å bekjempe trakassering, nå tar vi nye initiativ. Vi krever at rederiene implementerer bestemmelser om seksuell trakassering og trakassering på grunn av kjønn i sine styringsdokument.

En implementering i ISM vil sikre at sakene følges opp på en betryggende måte og i tråd med etablerte rutiner. Dette vil sette trakassering ytterligere på dagsorden blant ledelsen og de ansatte.

Vi forventer at samtlige rederi gjennomfører dette i løpet av kort tid.

Fiskebåt vil i tillegg følge opp dette med Sjøfartsdirektoratet og foreslår at skriftlige rutiner om seksuell trakassering gjøres obligatorisk for å kunne ferdes i norske fartsområder.