Fiskebåt har stor respekt for dyktige fiskere både på større og mindre fiskefartøy. Heldigvis er det få konflikter under utøvelse av fiskeriene, og å innføre begrensninger med utgangspunkt i enkeltepisoder