Kvinnekritikk av Fiskebåt bere preg av sjalusi

Sjølv om den kjem i form av lyrikk og poesi

For Fiskebåt fremjar kvinner så godt vi kan

Fiskebåt skiljar ikkje mellom kvinne og mann

Vi fremjar mangfald og kompetanse

utan faktafeil, oppgulp og arroganse

Vi heiar på dei som vil, får til og skapar

Uavhengig av kjønn, legning og rasar

Lyrikk er for dei som kan kunsten med ord

Det er korkje Kystfiskarlaget eller Fiskebåt sitt bord.

Så kystfiskar bli ved din lest

Det er trass alt det du kan best.