Årsmøtet i Fiskebåt Nord den 25. november ble arenaen der representanter for torsketrålflåten med tydelighet annonserte at de vil