Nå jaktes det på et nytt industrieventyr og mer fornybar energi.

Samtidig ser det ut til at man er villige til å ofre noe av verdens mest klimasnille matproduksjon.

Mariann Frantsen daglig leder i Pelagisk Forening. Foto: Josefine Einen

Et kappløp

Kampen om havet strammer seg til, og verre skal det bli. DNVs rapport «Ocean’s Future to 2050» snakker om en nidobling i etterspørselen etter havareal innen 2050.