Sjømat Norge har sendt notatet «Bedre markedsadgang for norske sjømatprodukter til Storbritannia» til «sentrale politikere». Her påpeker organisasjonen hvilken historisk sjanse er for norsk fiskeeksport. Dette er også Senterpartiets klare oppfatning.