Den røde tråden gjennom hele Norges Fiskarlags landsmøtets var likestilling og trakassering av kvinner. Likevel er det naturlig å spørre seg om organisasjonen virkelig har forstått alvoret. Det kan best illustreres med kontrollkomitémedlem og mannskapsrepresentant, Per Roger Viktens tanker fra talerstolen, der han ga media skylden for problemene. (Se video etter 2.05 timer)

Øystein Hage, ansvarlig redaktør/adm. direktør IntraFish, Tekfisk og Fiskeribladet Foto: Marius Fiskum

Et betent sår

– Vi i Norges Fiskarlag prøver å bringe frem det positive, men så har vi et betent sår. Det er media. De tar ikke frem det som er positivt og løfter det frem, men er det en liten kile som har stukket seg inn en plass, så er de på hugget. Da er det store overskrifter, sa fiskerlagsveteranen.

Han fortsatt med følgende hjertesukk: – Det har vært side opp og ned om trakassering, men det er ikke de som har noe positivt å si som fremheves. Det er kritikerne, de som har en agenda mot organisasjonen, media slipper til.

Selvransakelse var med andre ord ikke det som preget Viktens tale, og det store spørsmålet er om hans oppfatning også illustrerer den generell holdningen blant medlemmene. I så fall står det ille til. Virkelig ille.

Kritikken går igjen

Kritikken mot næringen har de siste månedene vært massiv. På mange måter lik før landsmøtet for to år siden. Da var det ikke trakassering av kvinner som sto på dagsordenen, men trakassering av utenlands arbeidskraft. Sagt med andre ord, sosial dumping. Likhetstrekkene er dessverre skremmende.

Per Roger Vikten mente media må fokusere på de positive historiene fremfor trakasseringssakene. Foto: Terje Jensen

Derfor var det kanskje bra at Likestillings- og diskrimineringsombudet var invitert på scenen for holde kurs om seksuell trakassering, og hvordan næringen kan forebygge dette. Men at voksne menn i 2021 må ha opplæring i hva som er god kutyme og oppførsel, er ganske oppsiktsvekkende.

– At jeg er invitert viser at dere tar dette på alvor. Kanskje blir dere mer bevisste, og får noen verktøy dere kan bruke videre, sa Helene Jesnes i Likestillings- og diskrimineringsombudet som en kommentar til debatten.

Tidligere fiskeriminister, Lisbeth Berg-Hansen, fulgte opp med enda tydeligere tilbakemelding

– Organisasjonen og dens medlemmer må oppføre seg, og være i takt med sin egen tid. Ingen politiker vil ta i dere med ildtang om dere ikke tar tak i dette og ordner opp, sa hun.

Jurist ved Likestillings- og diskrimineringsombudet, Helene Jesnes, lærte menn i Norges Fiskarlag om trakassering og uheldig seksuell oppførsel. Foto: Lena Knutli

Er mannskit ok?

Det er tøft å jobbe på havet. Språkbruken er hard og løftene tunge. Og dette må de unge tåle, mener mange. Ikke minst er dette et synspunkt som går igjen i sosiale media. Det sa også Stormhav-rederne etter kritikken fra Ania Nikolaisen.

Men må det være slikt? Skal det tolereres mer på en arbeidsplass på havet enn på land? Hvorfor skal unge kvinner tåle mer i fiskerinæringen enn i andre bransjer?

De oppvåkne i Trondheim møtte kritikken fra jentene på en åpen måte, men på mange måter undergravde ungdomskandidat Elise Kristin Kuntze (25) fra Nordland varslernes kritikk. Hverken Susanne Mortensen eller Ania Nikolaisen var invitert for å fortelle sine historier. Hvorfor ikke?

Da kan det være greit å minne om følgende ord fra Helene Jesnes i Likestillingsombudet:

– Det er viktig at næringen tar historiene på alvor og tror at de er sanne.