Dette er et forsøk på å minske forvirringen.Hva er forskjellen?Alle er imot marin forsøpling. Noen går sterkt