En av de mest sentrale laksekspertene i Mattilsynet har fått kjeft av Sjømat Norge fordi vedkommende har uttalt seg om oppdrett. Dette har ført til at eksperten har fått munnkurv av ledelsen i etaten. Også eksperter bør ha uttalerett, og det kan ikke være slik at de pålegges munnkurv bare fordi meningene deres ikke harmonerer med det næringen måtte mene. 

Problemstillingen er kjent, og det er ikke første gangen oppdrettsorganisasjonen prøver å kneble fagpersoner som uttaler seg på tvers av det næringens ønsker. Sjømat Norge har flere ganger tidligere forsøkt å marginalisere slike røster. Det har blant annet kommet frem i flere reportasjer i avisen Morgenbladet.

I denne konkrete saken gjelder det veterinær Aud Skrudland. Hun er spesialinspektør i Mattilsynet og en av landets mest erfarne fiskehelseeksperter. Hun holdt nylig et foredrag, der hun blant annet sa at veksten i oppdrettsnæringen er så sterk at den overskrider de biologiske grensene. Hun ble referert i avisa Tidens Krav og nettstedet iLaks, noe som fikk administrerende direktør Geir Ove Ystmark i Sjømat Norge til å rykke ut og mene hun drev med rolleblanding,

Skrudland fikk først støtte av sin nærmeste sjef, men siden skal begge to fått munnkurv fra Mattilsynets toppsjef, melder Klassekampen. Bakgrunnen var at Skrudlands meninger strider mot det Mattilsynet skal uttale seg om. Ystmark mener det er uholdbart at en forsker kan uttale seg på egne vegne. Hun må fronte Mattilsynets offisielle holdning, ikke sin egen, mener øyensynlig han. Dermed roter hun med hattene, mener Ystmark. 

Toppledelsen i Mattilsynet burde hatt ryggrad nok til å forsvare forskernes rett til å laksedebatten

Vi har sett det samme rundt andre miljøkonflikter, og opplever gang på gang at forskere får forbud mot å uttale seg i konflikter, dersom deres meninger går på tvers av det etatene deres måtte mene. Det er en utvikling som er svært uheldig. Å drepe det offentlige ordskiftet på denne måten er en uting.

 Faktum er at forskere og fagpersoner som jobber med særskilte fagfelt får svært god kunnskap om et fagfelt, og nettopp derfor vil ofte deres vurderinger være langt mer nyansert. Vi kan likevel ikke bringe dem til taushet bare fordi vi ikke liker deres personlige meninger. At det samtidig er Sjømat Norge-lederen som har bidratt til å drepe debatten gjør det ikke noe bedre.

 I et levende demokrati er det tvert imot svært viktig at fagkompetansen får muligheter til å delta i debatten, og spesielt når de har andre synspunkter enn det en offisielle stemmen har. Vi synes derfor toppledelsen i Mattilsynet burde hatt ryggrad nok til å forsvare forskernes rett til å uttale seg. At etaten legger seg paddeflat for Sjømat Norges kritikk hører rett og slett ingen steder hjemme.