Målet til EU og EØS-landene var at vannforvaltningsplanen for (2010–2015) skulle oppfylle kravet til «Vanndirektivet» (WFD) om å nå «god vannstatus». Det viste seg at 60 % av Europas vannforekomster ikke oppfylte kravet. Resultatet var svært skuffende,