OM SKRIBENTEN

Erling Skåtøy er tdligere fisker og mangeårig leder av Fiskarlaget Vest.

Vindmølleparker til lands er en sak som har vært gjenganger i media det siste året, hvor protestene fra innbyggerne har vært kraftige, noe som har ført til at politikerne har begynt å lytte til protestene, og politikerne nå har skiftet fokus og tar til ordet for en storstilt satsing på vindmølleparker til havs, sammen med industrien med Equinor i spissen.

Skadelig for fisk og skalldyr

Dette blir også støttet av miljøorganisasjoner, Greenpeace, Bellona, WWF med flere. Jeg vil hevde at de ikke forstår konsekvensene av slik etablering. En ting er skipstrafikken i Nordsjøen, som er betydelig. Her er en stor mengde fiskefartøy, handelsfartøy, oljetankere, fraktefartøy m.m., som alle utgjør en reell fare for at farlige situasjoner vil oppstå. En annen ting er materialet som vingene på vindmøllene er laget av.

Dette er bilde av en vinge hvor en tydelig ser effekten av naturkreftene etter noen års drift. Foto: Erling Skåtøy

Vingene på vindmøller er laget av plastmateriale, som gjennom årenes løp blir påvirket av vær og vind. Noe følgende foto skulle bevise.

Dette viser en betydelig avskalling av mikroplast både til lands og særlig til havs, mikroplast som er skadelig både for dyr, fisk og natur.

Mikroplast i havet, som er vårt største matlager, er svært skadelig for fisk og skalldyr, og også for oss mennesker som spiser fisk og skalldyr som er foret på mikroplast.

Misforstått politikk

Våre havområder er levebrødet for fiskeflåten i Norge. Det vil være en katastrofe om verden får vite at fisk fra norske farvann ikke bør spises. Vi må verne om vårt matfat Nordsjøen. Vi kan ikke spise elektrisitet eller penger, men vi kan spise fisk som er sunn og helseriktig mat.

Derfor et stort NEI til etablering av havvindmølleparker, og også til etablering av vindmøller på land.

Innsamlingsaksjonen til fordel for WWF angående oppsamling av plast til havs, var et utmerket tiltak. Det som ikke var utmerket er at WWF støtter etablering av vindmølleparker til havs. Dette kaller jeg dobbeltmoral, og medførte at WWF ikke fikk penger av meg.

Vindmøller enten til lands eller havs, er misforstått klima- og miljøpolitikk.