En rekke av de fiskeripolitiske ordningene i Norge er resultat av opprør og aksjoner blant fiskerne. Felles for slike opprør er at de har skapt nye institusjoner,