Tapet har oppstått ved at reguleringene i denne gruppen i 2021 ble satt altfor lavt, og som nå gjør at det gjenstår 800 tonn torsk (21 %) av årets Kystfiskevote som var på 3876 tonn torsk.

Med en snitt pris på kr 25 gir det et direkte inntektstap for fiskerne i åpen gruppe i sjøsamiske områder på 20 millioner!

Dette må Fiskeriministeren, hans stab i Fiskeridepartementet og kvoterådene til Fiskeridirektøren ta hovedansvaret for, og ikke bare skylde på dårlig vær og innsig av fisk.

I reguleringsforslagene for fiske i 2021 hadde Sametinget – etter mange og nøye vurderinger – spilt inn at kvoteforslag for fiske på Kystfiskeordningen som var adskillig høyere enn Fiskeridirektørens forslag. Dette rådet fulgte hverken Fiskeridirektøren eller Fiskeridepartementet opp.

I konsultasjon med Sametinget i desember i fjord høynet visstnok Fiskeridepartementet kvoten litt, men langt fra det Sametinget hadde foreslått.

Ikke for å være etterpåklok, men hadde statsråden og Fiskeridepartementet lyttet litt til det Sametinget sa i konsultasjonen, så hadde kvoten vært økt, og forvaltningen kunne styrt unna å påføre den aller minste flåten/sjarkene et tap på 20 millioner.

For å reduser dette tapet så mye som mulig og samtidig gi fiskerne mulighet til å nyttiggjøre seg avsatt kvote i 2021, vil Bivdu foreslå ovenfor Fiskeridepartementet og Den blandede norsk-russiske fiskerikommisjon vedtar at kystflåten i 2021 får overflyttet 20 % av årets kvote til år 2022.