To rapporter som kan ha stor betydning for Norges anseelse er nylig blitt offentliggjort: Regjeringens nye havbruksstrategi og EUs