To rapporter som kan ha stor betydning for Norges anseelse er nylig blitt offentliggjort: Regjeringens nye havbruksstrategi og EUs forsøksdyrstatistikk for 2018.

Den ene rapporten skal stimulere til vekst, mens den andre beskriver en virksomhet som EU ønsker å redusere.

Adrian Smith, professor Norecopa Foto: Privat
Ingunn Sommerset, fagansvarlig fiskehelse, Veterinærinstituttet Foto: Veterinærinstituttet.
Bente Bergersen, styreleder, Norecopa. Foto: Kjersti+Steinar Foto: Kjersti+Steinar

Så mange dyr brukes i forsøk

For første gang er et land utenfor EU, Norge, tatt med i EU-statistikken.