HI har fått flere henvendelser fra publikum om at blåskjellene mange steder forsvinner. De siste årene har vi satt i gang studier for å finne ut hva som skjer med blåskjellene langs kysten vår.

Vi har sett på meldinger som er kommet inn frem til 2017, for å se om det er mulig å finne en fellesnevner. Vi har startet egne feltobservasjoner, og studier av helsetilstanden hos blåskjell for å avdekke mulige sykdommer. I år har vi også utviklet en ny metode for å kartlegge blåskjellbestandene.