Disse utfordringene er på ingen måte nye. Dette har pågått over lang tid, til tross for at konsekvensene for