Forskere og fiskere beskylder hverandre for å operere med tall i beregningen av sildebestanden som betegnes som «vanvittige». Dessverre må vi gi kritikerne rett. Det er vanvittige tall, og vi har vært lite flinke til