Fiskebrevet fra 1973 og EØS-avtalen fra 1994 har gitt langsiktige rammevilkår og