I Fiskeribladet 13. august hadde Geir Adelsten Iversens et innlegg med tittelen «Vi må ut av avtalen om svinebinder Norge».

Bør vite bedre

Det er en utbredt misforståelse at det ikke bearbeides fisk i Norge. Det er ikke så rart at mange tror det, slik diskusjonen går, og slik blant annet Sjømatrådet presenterer tallene. Men Geir Adelsten Iversen bør vite bedre. Han er medlem av næringskomiteen og har sett norsk bearbeiding blant annet på komiteens reiser.