I Fiskeribladet 13. august hadde Geir Adelsten Iversens et innlegg med tittelen