Spørsmålet om petroleumsvirksomhet i dette området har vært en gjenganger ved de tre siste Stortingsvalgene. Saken